Shabad Jaap – Sarab Rog Ka Auokhad Naam – cures by gurbani | Free Healing | Free Doctor

Shabad Jaap – Sarab Rog Ka Auokhad Naam – cures by gurbani | Free Healing | Free Doctor


Shabad Jaap
Sarab Rog Kaa Auokhad Naam ੴ
ik oankaar sath naam karathaa purakh nirabho niravair akaal moorath ajoonee saibhan gurprasaadh | baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| theenae thaap nivaaranehaaraa dhukh hanthaa sukh raas | thaa ko bighan n kooo laagai jaa kee prabh aagai aradhaas |1| malaar mehalaa 5 | hae gobindh hae gopaal hae dhaeiaal laal |1| rehaao | praan naath anaath sakhae dheen dharadh nivaar |1| hae samrath agam pooran mohi maeiaa dhaar |2| andh koop mehaa bhaeiaan naanak paar outhaar |3|8|30| baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| ghor dhukhaan anik hathaan janam dhaaridhran mehaa bikhaadhan | mittanth sagal simaranth har naam naanak jaisae paavak kaasatt bhasaman karoth |18| ghor dhukhaan anik hathaan janam dhaaridhran mehaa bikhaadhan | mittanth sagal simaranth har naam naanak jaisae paavak kaasatt bhasaman karoth |18| pourree | lalaa laavo aoukhadh jaahoo | dhookh dharadh thih mittehi khinaahoo | naam aoukhadh jih ridhai hithaavai | thaahi rog supanai nehee aavai | har aoukhadh sabh ghatt hai bhaaee | gur poorae bin bidh n banaaee | gur poorai sanjam kar dheeaa | naanak tho fir dhookh n theeaa |45| baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| salok | dheen dharadh dhukh bhanjanaa ghatt ghatt naath anaath | saran thumaaree aaeiou naanak kae prabh saath |1| bhairo mehalaa 5 | oothath sukheeaa baithath sukheeaa | bho nehee laagai jaa(n) aisae bujheeaa |1| raakhaa eaek hamaaraa suaamee | sagal ghattaa kaa antharajaamee |1| rehaao | soe achinthaa jaag achinthaa | jehaa kehaa(n) prabh thoon varathanthaa |2| ghar sukh vasiaa baahar sukh paaeiaa | kahu naanak gur manthra dhrirraaeiaa |3|2| baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| eaek aas raakhahu man maahi | sarab rog naanak mitt jaahi |1| sorath ma 5 | geae kalaes rog sabh naasae prabh apunai kirapaa dhaaree | aath pehar aaraadhahu suaamee pooran ghaal hamaaree |1| har jeeo thoo sukh sanpath raas | raakh laihu bhaaee maerae ko prabh aagai aradhaas | rehaao | jo maago soee soee paavo apanae khasam bharosaa | kahu naanak gur pooraa bhaettiou mittiou sagal andhaesaa |2|14|42| baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| anik oupaavee rog n jaae | rog mittai har avakhadh laae | raag bilaaval mehalaa 5 dhupadhae ghar 5 ik oankaar sathigurprasaadh | avar oupaav sabh thiaagiaa dhaaroo naam laeiaa | thaap paap sabh mittae rog seethal man bhaeiaa |1| gur pooraa aaraadhiaa sagalaa dhukh gaeiaa | raakhanehaarai raakhiaa apanee kar maeiaa |1| rehaao | baah pakarr prabh kaatiaa keenaa apanaeiaa | simar simar man than sukhee naanak nirabhaeiaa |2|1|65| baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| gur poorai kirapaa karee kaattiaa dhukh rog | man than seethal sukhee bhaeiaa prabh dhiaavan jog |1| rehaao | bilaaval mehalaa 5 | rog mittaaeiaa aap prabh oupajiaa sukh saa(n)th | vadd parathaap acharaj roop har keenaee dhaath |1| gur govindh kirapaa karee raakhiaa maeraa bhaaee | ham this kee saranaagathee jo sadhaa sehaaee |1| rehaao | birathee kadhae n hovee jan kee aradhaas | naanak jor govindh kaa pooran gunathaas |2|13|77| baanee guroo guroo hai baanee vich baanee anmrith saarae | gur baanee kehai saevak jan maanai parathakh guroo nisathaarae |5| simar simar gur sathigur apanaa sagalaa dhookh mittaaeiaa | thaap rog geae gur bachanee man eishae fal paaeiaa |1| sorath mehalaa 5 | bakhasiaa paarabreham paramaesar sagalae rog bidhaarae | gur poorae kee saranee oubarae kaaraj sagal savaarae |1| har jan simariaa naam adhaar | thaap outhaariaa sathigur poorai apanee kirapaa dhaar | rehaao | sadhaa anandh kareh maerae piaarae har govidh gur raakhiaa | vaddee vaddiaaee naanak karathae kee saach sabadh sath bhaakhiaa |2|18|46| vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo v Sree Harikrishanan Dhiaaeeeaai Jisu Ditthe Sabhu Dukhu Jaaei ॥ vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ॥

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह ॥

100 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *