Resan i kroppen (Psoriasis)

Resan i kroppen (Psoriasis)


I den här filmen ska vi försöka förklara på ett förenklat sätt vad som händer i kroppen när man lever med psoriasis. Du ska nu få åka med mig på en resa genom kroppen. I blodomloppet finns en mängd olika celler, som alla har olika ansvarsområden. Vi ska titta lite närmre på några av dem. Vi har röda blodkroppar och vita blodkroppar. De vita blodkropparna vi kommer få lära känna lite närmre är är lymfocyter och monocyter. När det uppstår en inflammation i din kropp så kan monocyterna reagera på stimuli och därefter vandra ut i vävnaden. Stimuli är någon form av förändring i den miljön som kroppen känner igen. När monocyten kommit ut i vävnaden omvandlas den till en makrofag. I vävnaden hittar vi även antigener. Antigener är något som din kropp uppfattar som främmande, trots att de faktiskt i vissa fall kan vara kroppsegna celler eller vävnad. Antigenerna presenteras för lymfocyterna av antigenpresenterande celler, till exempel en makrofag. Cellerna som nu är aktiverade börjar producera cytokiner. Cytokiner fungerar som signalbärare när cellerna pratar med varandra. Inflammationen som pågår i din kropp driver på att det tillverkas fler och fler cytokiner. För dig som lever med psoriasis innebär denna process att din hud är drabbad av inflammation. Du kan märka detta genom att röda och upphöjda plack visar sig på huden Huden kan kännas öm, hettande och klia. Det är inte heller ovanligt att du känner dig trött med anledning utav inflammationen Med en god behandling bör dina besvär minska och du kan till och med känna dig frisk när du är symptomfri. Vill du lära dig mer om psoriasis, kan du vända dig till Ung med Psoriasis där finns både information och stöd. Om du svarar på den behandling du har fått ordinerad som kan ha som syfte att minska cytokinproduktionen kommer inflammationen hämmas. Om du av någon anledning inte tar din ordinerade behandling kan produktionen av cytokiner komma att öka igen. Inflammationen kan då komma att ta ny fart, det är det vi kallar ett skov. Jag hoppas att du vet lite mer om vad som händer i kroppen vid psoriasis och att du känner dig lite tryggare i din eventuella sjukdom. Glöm inte att du alltid kan vända dig till din läkare eller patientorganisation om du har frågor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *